Gemeentebelangen Woudrichem

stevig geworteld in de samenleving

HOME HOME
De fractie
Burgerleden
Bestuur
Like ons op Facebook
I

Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen twee bestuursperiodes een constructieve en betrouwbare coalitiepartner getoond met een solide beleid dat een gedegen en verantwoorde balans liet zien tussen de financiële en sociaal/maatschappelijke opgaven. De geloofwaardigheid en het vertrouwen van onze inwoners in de Woudrichemse politiek is mede door de inhoudelijke inbreng en slagvaardigheid van Gemeentebelangen toegenomen. Onder de motto’s ‘’het roer moet om’’ in 2006 en” Gewoon voor iedereen” in 2010 hebben we vanuit de thema’s leefbaarheid en dienstbaarheid met realistische doelstellingen bestuursverantwoordelijkheid aanvaard en succesvol uitgevoerd. De conclusie nu is, dat naast het feit dat deze coalitie de volledige twee periodes van 4 jaar in een positief kritische sfeer heeft vol gemaakt, veel van de specifieke Gemeentebelangen programmapunten zijn gerealiseerd.

Als voorbeelden kunnen we noemen:

  • evaluatie en aanpassing van het diftarsysteem wat geleid heeft tot vermindering van het aanbod van restafval en dalende tarieven voor de inwoners.
  • afschaffing van de welstand,
  • sterke verbetering van wegen, straten en bermen,
  • Instellen van dorpsraden,
  • het vlot trekken van dossiers zoals ‘’t Rond’’, Centrumplan Almkerk, plan Schouten, Almkerk- West met de nieuwbouw van Hollywoud, de hoofdvestiging van Rabobank Altena en de realisatie van woningen met daarbij ook de invoer van de startersleningen,
  • het intergemeentelijke zwembad en de renovatie en nieuwe aanleg van diverse sportaccommodaties.

Gemeentebelangen streefde de volgende bestuursperiode naar een brede en vooral intensievere betrokkenheid en inbreng van de diverse belangen- en adviesorganen zoals de dorpsraden, ANBO, PCOB en WMO-adviesraad. Burgerparticipatie is al jaren een aandachtspunt voor Gemeentebelangen en zal de komende bestuursperiode een absoluut speerpunt zijn!

Gemeentebelangen streeft naar een hechte en vergaande samenwerking met de buurgemeenten wat moet resulteren in één Altena-gemeente.

Gemeentebelangen is een lokale partij en wordt daarom niet gehinderd door een landelijk bestuur met opgelegde politieke verplichtingen die niet passen binnen onze gemeente.

Sinds de oprichting in maart 1982 heen heeft Gemeentebelangen bewezen een betrouwbare en actieve partij te zijn. welke de contacten met, en belangen van, alle inwoners van de gemeente Woudrichem van groot belang acht.

Gemeentebelangen stelt zich ten doel de belangen van de inwoners zo optimaal mogelijk te dienen. Dit betekent in de praktijk, actief deelnemen aan het besturen van de gemeente en op te komen voor de initiatieven die er leven onder de bevolking in de verschillende kernen.

Momenteel bezet Gemeentebelangen drie raadszetels.
Onze raadsleden zijn:

  • Rene Hoegee (Fractievoorzitter) 06-53 38 75 40
  • Henri Boeve (Raadslid) 06- 42 03 79 37
  • Marja Maasdijk (Raadslid) 06-21 93 38 96

Heeft u dringende zaken die geen uitstel verdragen? Dan kunt u altijd bellen met onze raadsleden.
Wilt u meer informatie, heeft u kritiek of suggesties over politieke partij Gemeentebelangen, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten van Gemeentebelangen Woudrichem? Lid worden, meepraten en beslissen over onze ideeen en standpunten?

Mail naar Informatie@GBWoudrichem.nl

Of schrijf naar:

Gemeentebelangen Woudrichem
Provincialeweg noord 19d,
4286 EA Almkerk
Rene Hoegee
fractievoorzitter
Henri Boeve
Raadslid
Marja Maasdijk
Raadslid